• Profesjonalne tłumaczenia

  językowe wykonane przez doświadczonych tłumaczy już od 30,00pln!

  Nasza strona rozliczeniowa to, w odróżnieniu od innych biur tłumaczeń istniejących na rynku, 1800 znaków ze spacjami - nie 1500...

Aktualności

2018-07-09

ORE wybrało ofertę BT FATIX

W postępowaniu o numerze 233/WZ/2018 dotyczącym tłumaczenia pisemnego w kombinacji językowej polski - angielski prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie wybrana została oferta Biura Tłumaczeń FATIX. Zares prac objął tłumaczenie dokumentacji programowej kształcenia zawodowego – 168 suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach.

 

Dnia 6 lipca 2018 r. Zamawiający dokonał odbioru tłumaczenia potwierdzając należyte wykonanie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

 

 

Czytaj więcej...
2018-06-28

Podpisaliśmy umowę z WIML

W wyniku rozeznania prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie wybrana została oferta Biura Tłumaczeń FATIX. Dnia 27 czerwca 2018 roku strony podpisały umowę na wykonanie usługi specjalistycznego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów i redakcję tekstów na potrzeby wydawnicze kwartalnika dla WIML.

Czytaj więcej...
2018-05-30

31 maja biuro będzie nieczynne

Z uwagi na przypadające 31 maja br. święto Biuro Tłumaczeń FATIX będzie tego dnia zamknięte. W piątek, 1 czerwca godziny pracy biura nie ulegają zmianie, pracujemy od 9:00 do 17:00.

Czytaj więcej...
2018-05-24

Zgodni z RODO

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji (pod adresem e-mail: mateusz.fatek@fatix.pl).

 

Na naszej stronie internetowej zmieniliśmy Regulamin oraz Politykę Prywatności. Prosimy o zapoznanie się dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Monitorujemy anonimowo aktywność na stronie oraz korzystamy z plików cookies. Jeśli  ustawienia plików cookies nie zostaną przez Państwa zmienione pliki cookies będą zapisywane na Państwa urządzeniu/urządzeniach.

 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek  sp. z o.o.. z siedzibą w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce, tel. 41 241 24 78, e-mail: mateusz.fatek@fatix.pl, dalej zwana "BT FATIX".

 

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

 

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez BT FATIX działalności gospodarczej

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno - podatkowych w związku z prowadzoną przez BT FATIX działalnością gospodarczą

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy - np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca - Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z BT FATIX przy realizacji usług;

b) dostawcom usług zaopatrującym BT FATIX w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez BT FATIX oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie BT FATIX dokonują przetwarzanie danych osobowych - działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.

 

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt. 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie - przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,- statystycznych i archiwizacyjnych,- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt. 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez BT FATIX.

 

8. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez BT FATIX Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt. 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż rozwiązana w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzone w BT FATIX- dostępne są na stronie: www.fatix.eu

 

Czytaj więcej...
2018-05-11

Oferta BT FATIX została uznana za najlepszą

Biuro Tłumaczeń FATIX zrealizuje przekład językowy dla Departamentu Polityki Regionalnej Oddział ds. Sprawozdawczości i Ewaluacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Przedmiotowa usługa zostanie zrealizowana w ramach rozeznania rynku na wykonanie tłumaczenia pisemnego zwykłego z języka polskiego na język angielski streszczenia Sprawozdania rocznego za 2017 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...
2018-04-27

Godziny pracy w majówkę

W weekend majowy Biuro Tłumaczeń FATIX będzie czynne 2 i 4 maja. Godziny pracy biura w tych dniach: 9:00 - 15:00.

Czytaj więcej...
2018-04-06

Zmiana godzin pracy BT FATIX

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż od dnia 9 kwietnia 2018 roku zmianie ulegają godziny otwarcia Biura Tłumaczeń FATIX. Aktualne godziny pracy biura przy ul. Sienkiewicza 42 to 9:00-17:00.

Czytaj więcej...
2018-04-04

Będziemy tłumaczyć dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Biuro Tłumaczeń FATIX będzie realizować następujące usługi:

- tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski fiszek dotyczących projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020;
- tłumaczenie pisemne korespondencji dotyczącej Funduszy Europejskich z języka polskiego na język angielski i odwrotnie.

Oferta naszego biura została wybrana przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Departament Zarządzania RPO).

Czytaj więcej...
2018-02-26

Oferta Biura Tłumaczeń FATIX wybrana w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

W zapytaniu ofertowym nr ZPK.life.372.1.2018 w sprawie wykonania usługi pisemnego tłumaczenia teksów z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. "Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu" została wybrana oferta Biura Tłumaczeń FATIX.
 

Czytaj więcej...
2018-01-01

1 stycznia 2018 r. BT FATIX będzie nieczynne

W Nowy Rok, 1 stycznia 2018 roku nasze biuro będzie nieczynne. Za utrunienia przepraszamy. Na wszelkie wiadomości nasi konsultanci odpowiedzą 2 stycznia.

Czytaj więcej...
2017-12-22

Przerwa świąteczna

Szanowi Państwo,

z uwagi na Święta Bożego Narodzenia w dniach 25-26.12.2017 roku Biuro Tłumaczeń FATIX będzie nieczynne.
27-29.12.2017 r. biuro będzie czynne w godzinach 9:00-17:00. W przypadku wycen/zapytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: info@fatix.pl

Czytaj więcej...
2017-11-10

Oferta BT FATIX wybrana przez MNiSW

Oferta złożona przez Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek sp. z o.o. na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego została uznana za najkorzystniejszą. Przedmiotwem zamówienia jest wykonanie usługi tłumaczenia podczas procesu wyłonienia partnerow ponadnarodowych.

Czytaj więcej...
2017-11-08

FATIX członkiem BNI Korona Kielce

Szanowni Państwo,

przyjemnością pragniemy poinformować, iż Biuro Tłumaczeń FATIX zostało członkiem organizacji BNI Polska. Od kilku już tygodni należymy do grupy BNI Korona Kielce - biznes przez rekomendacje. Grupa spotka się co czwartek o godzinie 6:30 w hotelu Tęczowy Młyn przy ul. Zakładowej.

Czytaj więcej...
2017-10-30

Umowa z Gminą Miejską Bolesławiec

Oferta Biura Tłumaczeń Fatix została wybrana w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Bolesławiec. Dnia 27 października 2017 r. podpisana została umowa, której przedmiotej jest usługa tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski dla potrzeb Projektu nr CE973, pasażerskie połączenia TEN-T z regionami przygranicznymi (Akronim: TRANS-BORDERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w raamach Programu Współpracy INTERREG Europa Środkowa 2014-2020.

Czytaj więcej...
2017-10-05

Umowa z Babiogórskim Parkiem Narodowym

Biuro Tłumaczeń FATIX zostało wybrane jako Wykonawca w ramach postępowania prowadzonego przez Babiogórski Park Narodowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język słowacki w ramach realizacji mikroprojektu "Edukacja dla przyrody pogranicza" z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020.Czytaj więcej...
2017-09-11

Firma Norpolhaus klientem BT FATIX

Do naszego grona klientów dołączyła ostatnio firma Norpolhaus sp. z o.o. z Wrocławia. Biuro Tłumaczeń FATIX zostało wybrane w postępowaniu dotyczącym realizacji tłumaczeń pismnych materiałów promocyjnych.

Postępowania prowadzone było zgodnie z zasadami zapytania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 05/03/2017/RPO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Czytaj więcej...
2017-09-10

Współpraca w zakresie tłumaczeń z frmą LeasePlan Fleet

Dnia 1.09.2017 roku Biuro Tłumaczeń FATIX podpisalo umowę o współpracy w zakresie wykonywania tłumaczeń z firmą LeasePlan Fleet Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy sa tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe (uwierzytelnione). 

Czytaj więcej...
2017-08-28

Tłumaczenie dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej na Bella Skyway Festival 2017

Biuro Tłumaczeń FATIX zrealizowało tłumaczenie z języka polskiego na języki: rosyjski, niemiecki i angielski dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej (TAK). Zamawiającemu w ustalonym terminie przekazane zostały gotowe teksty programu oraz materiałów informacyjnych na potrzeby Bella Skyway Festival 2017: http://www.bellaskyway.pl/pl/

Wybór oferty nastąpił w drodze Zapytania Ofertowego nr sprawy: ZP.3400-1/30/2017.

Czytaj więcej...
2017-07-25

Godziny pracy biura - długi weekend sierpniowy

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 14 sierpnia Biuro Tłumaczeń FATIX będzie czynne w godzinach od 9:00 do 17:00. Zaś we wtorek, tj.15 sierpnia biuro z uwagi na przypadające święto będzie nieczynne. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: info@fatix.pl

Czytaj więcej...
2017-07-11

Umowa z WIML podpisana

Dnia 27 czerwca 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej (WIML). Przedmiotem umowy jest usługa specjalistycznego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów i redakcję tekstów na potrzeby wydawnicze kwartalnika dla WIML.


Czytaj więcej...
2017-06-28

Będziemy tłumaczyć dla Gminy Wałbrzych

Miło nam przekazać, iż otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że złożona przez nasze biuro tłumaczeń oferta na zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski w ramach realizacji projektu, pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu” (projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020” została wybrana przez Zamawiającego tj. przez Gminę Wałbrzych. 

Czytaj więcej...
2017-06-23

Tłumaczymy dla Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Oferta Biura Tłumaczeń FATIX złożona na zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia tekstowego nieuwierzytelnionego w kombinacji językowej polski - angielski napisów do nagrań audiowizualnych Mediateki CLZ została uznana za najkorzystniejszą.

Czytaj więcej...
2017-05-24

Tłumaczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż oferta Biura Tłumaczeń FATIX złożona na zapytanie ofertowe została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Przedmiotem zamówienia była usługa tłumaczenia pisemnego zwykłego z języka polskiego na język angielski. Zrealizowane tłumaczenie zostało wykonane z należytą starannością, a przedstawiciel Zmawiającego odebrał bez uwag gotowy tekst tłumaczenia. Przetłumaczone materiały będą wykorzystane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w trakcie realizacji programu finansowanego ze środków unijnych w ramach Erasmus+.Czytaj więcej...
2017-05-15

Godziny pracy BT FATIX w Boże Ciało

Szanowni Państwo,

z uwagi na święto dnia 15 czerwca br. Biuro Tłumaczeń FATIX będzie nieczynne. W piątek, 16 czerwca BT FATIX będzie obsługiwało klientów w standardowych godzianach otwarcia, tj. od 9:00 do 17:00. 

 

Czytaj więcej...
2017-05-11

Oferta Biura Tłumaczeń FATIX uznana została za najkorzystniejszą

Z przyjemnością informujemy, iż oferta złożona przez Biuro Tłumaczeń "FATIX" wygrała postępowanie na "Usługę sukcesywnego tłumaczenia tekstów naukowych z języka polskiego na język angielski" prowadzone przez Politechnikę Gdańską, Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Czytaj więcej...
2017-04-25

Godziny pracy biura - majówka

Szanowni Państwo,

z uwagi na nadchodzący weekend majowy pragniemy poinformować, iż 2 maja nasze biuro będzie czynne od godziny 9:00 do godziny 17:00. Dnia 1 i 3 maja biuro będzie nieczynne.
 

Czytaj więcej...
2017-04-21

ROPS Kielce wśród nowych klientów BT FATIX


W wyniku zapytania ofertowego Biuro Tłumaczeń FATIX zostało wybrane na Wykonawcę tłumaczeń dla Regionalne Ośrodka Polityki Społecznej, Oddziału Koordynacji Świadczeń Rodzinnych w Kielcach. Przedmiotem zamówienia są tłumaczenia zwykłe pisemne z języków krajów należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Czytaj więcej...
2017-03-26

Zrealizowaliśmy tłumaczenie dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego w Kielcach


Miło nam poinformować, iż oferta złożona przez Biuro Tłumaczeń FATIX na zapytanie ofertowe dotyczące pisemenj usługi tłumaczeniowej została wybrana przez Urzęd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Departament Polityki Regionalnej, Oddział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach powierzył nam realizację tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski treści dokumentu "Sprawozdanie końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013". Zamawiający dnia 17.03.2017 r. potwierdził należyte wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego przekazując protokół odbioru zgodny z umową nr DPR.III/1/2017 z dnia 3.03.2017 r.

Czytaj więcej...
2017-02-17

Współpraca BT FATIX z Google

Szanowni Państwo,

jakiś czas temu informowaliśmy o pewnej produkcji, która realizowana była w naszym biurze głównym w Kielcach. Teraz pragniemy się podzielić z Państwem efektem końcowym całego dnia nagraniowego i pracy specjalistów z zakresu produkcji telewizyjnych oraz ekspertów ze strony Google Polska.

Materiał dostępny jest w odnośniku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=hjUXHmCwdG4&feature=youtu.be


Czytaj więcej...
2017-02-15

BT Fatix współpracuje z Polską Społecznością Pole Sport

Sznowni Państwo,
z przyjemnością zawiadamiamy, iż Biuro Tłumaczeń FATIX nawiązało współpracę w zakresie tłumaczeń pisemnych ze Stowarzyszeniem Polska Społeczność Pole Sport - Polish Pole Sport Community. Więcej szczegółów na stronie: http://www.pspolesport.pl/sponsorzy,i2.html


 

 

Czytaj więcej...
2016-12-30

Godziny pracy biura

Dnia 30 grudnia 2016 r. Biuro Tłumaczeń FATIX będzie czynne w godzinach 9:00-17:00.

Czytaj więcej...
2016-12-27

Tłumaczymy dla Centrum Badań i Innowacji Pro - Akademia

Z przyjemnością informujemy, iż nasza oferta złożona na Zapytanie Ofertowe nr 12/2016 z dnia 13.12.2016 r. prowadzone przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia została uznana za najkorzystniejszą.Przedmiotem zapytania jest wykonanie zamówienia na usługi tłumaczenia w ramach zadania: „Stworzenie anglojęzycznych wersji artykułów w Acta Innovations” finansowanego w ramach umowy 950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Czytaj więcej...
2016-12-23

Realizacja tłumaczeń dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż nasze Biuro Tłumaczeń miało ostanio przyjemność realizować usługę pisemnych tłumaczeń dla Ośrodka Rozwoju Edukacji z Warszawy.

W ramach podpisanej umowy o numerze 1865/WERP/2016 do dnia 20 grudnia 2016 wykonaliśmy tłumaczenia specjalistyczne z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego - suplementów Europass do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach z zakresu zagadnień ogólnych oraz edukacyjnych. Zamawiający za pośrednictwem protokołu odbioru potwierdził należyte wykonanie umowy.
Czytaj więcej...
2016-12-22

Wesołych Świąt!

Szanowni Państwo,

 

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia pragniemy Państwu złożyć najlepsze życzenia:
 

Czytaj więcej...
2016-12-20

Godziny otwarcia biura w czasie świątecznym

Szanowni Państwo,
 

w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia przypominamy, że w piątek 23 grudnia 2016 biuro będzie czynne w godzinach 8:00 - 17:00, zaś w drugi dzień świąt, tj. w poniedziałek 26 grudnia 2016 roku biuro będzie nieczynne. Pozostałe dni tego miesiąca nie ulegają zmianie.
 

Czytaj więcej...
2016-12-14

Szlachetna Paczka edycja XVI - dyplom uznania dla naszego biura tłumaczeń

Miło nam poinformować, iż Biuro Tłumaczeń FATIX aktywnie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka.
Udział w tegorocznej edycji był dla nas miłym akcentem, a przekazana pomoc trafiła do potrzebujących.
Pomagajmy!

Czytaj więcej...
2016-12-12

Mobilna strona internetowa BT FATIX

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż kilka dni temu uruchomiliśmy mobilną wersję naszej strony internetowej - przejrzystość i funkcjonalność to jej niewątpliwe zalety, ktore umożliwią teraz Państwu szybszy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.


Czytaj więcej...
2016-12-07

Nagrywamy

Środowy poranek w Biurze Tłumaczeń FATIX przy ul. Sienkiewicza 42 w Kielcach zaczął się nietypowo. Biuro stało się planem filmowym, a mikrofony i kamery towarzyszyły nam na każdym roku. Szczegóły dotyczące tego ciekawego projektu przedstawimy Państwu już niebawem.

Czytaj więcej...
2016-12-05

Umowa z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków

Dnia 1 grudnia 2016 roku Biuro Tłumaczeń "FATIX"  podpisało umowę z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (PTOP). W ramach niniejszej umowy świadczona będzie usługa dotycząca: Wykonywania tłumaczeń tekstów przyrodniczych w Projekcie „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” jest to część projektu: „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” nr LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu LIFE oraz Vogelschutz Komitee e.V. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2020 r.

 


 

Czytaj więcej...
2016-11-29

O rodzajach specyficznych tłumaczeń - 3x trans, czyli transkreacja, transliteracja i transkrypcja

Na prośbę naszych klientów oraz wszystkich zainteresowanych osób przygotowaliśmy zestawienie trzech nietypowych, aczkolwiek często występujących rodzajów tłumaczeń pisemnych. Tłumaczeń skomplikowanych, wymagających szczegółowej oraz uważnej pracy i skrojonych na miarę - kązdorazowo indywidualnie do potrzeb klienta.

 

Transkreacja

Jest przekładem oraz modyfikacją materiału pisemnego tak, by finalnie dokument spełniał oczekiwania kulturowe odbiorców oraz rynku docelowego, na który dany tekst jest przeznaczony. Proces ten przebiega z pełnym wykorzystaniem zalet swojej formy, co nadaje mu wydźwięk adaptacji.


W przeciwieństwie od innych rodzajów tłumaczeń pisemnych, transkreacja pozwala na stosowanie zmian językowych i graficznych, które to w innych przypadkach byłyby błędami. Do tego rodzaju zmian można zaliczyć np. stosowanie pominięć, uzupełnień, przeinaczeń, modyfikacji interfejsu.

Z uwagi na adekwatność pożądanego tekstu względem zamówienia, Zleceniodawca każdorazowo powinien określić:

 • specyfikę tekstu obejmującego dany produkt/usługę
 • cel kampanii, do której to tekst będzie wykorzystany
 • grupę docelowych odbiorców

Początkowo transkreacja funkcjonowała w obrębie marketingu i reklamy, tak by tłumaczenie w pełni oddało emocje związane z produktem. Z upływem czasu zastosowanie tej formy tłumaczenia zaczęło poszerzać się o pozycje takie jak: grafiki, nagrania video, scenariusze telewizyjne, materiały promocyjne, gry komputerowe, strony www czy też teksty związane z formami sztuki.

Transkreacja w swojej aktualnej formie idealnie wpisuje się w lukę pomiędzy innymi usługami tłumaczeniowymi, a copywritingiem. Jest to bezpieczny wariant przy lokalizowaniu tekstu, usługi czy też produktu na zagranicznym rynku gwarantujący jednocześnie, że nie nastąpi utrata wartości związanej z wizerunkiem, którą pozyskano w rodzimym kraju.

 

Transliteracja

Rodzaj konwersji tekstu zapisanego pierwotnie pismem fonetycznym, tj.: systemem głoskowym, spółgłoskowym lub alfabetyczno - spółgłoskowym. Konwersji tej dokonuje się z wykorzystaniem liter pisma fonetycznego innego języka przy zachowaniu zależności 1:1 w kwestii liter. W swojej formie, transliteracja stanowi rodzaj przekładu jednego sposobu pisma na inny przy braku konieczności oddania rzeczywistej mowy.

Taki rodzaj przekładu najczęściej jest stosowany w naukowych opracowaniach, katalogach bibliotecznych i archiwalnych, mapach oraz atlasach. Metoda ta pozwala na odtworzenie oryginalnego zapisu, co przeważnie nie jest możliwe w przypadku transkrypcji fonetycznej.

 

Transkrypcja

Forma przekładu, pomagająca w przystępny sposób odtworzyć brzmienie, bez potrzeby znajomości zasad ortografii obowiązujących w danym języku. Stanowi ona system zapisu dźwięków przy pomocy symboli graficznych – najczęściej z wykorzystaniem międzynarodowego alfabetu fonetycznego. Alfabet ten pozwala m.in. na oznaczenie pojedynczych artykulacji, jednostek niepłucnych, tonów czy też akcentowania.

W odróżnieniu do transliteracji, w transkrypcji, jednej głosce nie zawsze będzie odpowiadać jeden znak, a niektóre z nich mogą być wykorzystywane przy oznaczaniu różnych głosek języka wyjściowego. Transliteracja odnosi się, więc do oryginalnej pisowni z wykorzystaniem znaków innego systemu, gdzie transkrypcja ma za zadanie oddanie brzmienia języka oryginału. Sprawia to, że przekład przybiera swoją formą zależnie od kontekstu wymowy danego słowa lub umiejscowienia poszczególnych głosek.


 

Czytaj więcej...
2016-11-07

Informacja dotycząca pracy biura w dniu 11.11.2016 roku

Szanowni Państwo,
z uwagi na przypadające w najbliższy piątek święto narodowe - Dzień Niepodległości Biuro Tłumaczeń FATIX będzie nieczynne. Jeszcze w tym tygodniu przyjmujemy zlecenia z terminem realizacji na 10.11.2016.

 

 

Czytaj więcej...
2016-10-28

Godziny pracy biura

Szanowni Państwo,


Informujemy, że dnia  31 października br. Biuro Tłumaczeń FATIX będzie otwarte w standardowych godzinach, tj. od 8:00 do 17:00. Natomiast 1 listopada z uwagi na przypadające święto biuro będzie nieczynne.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą na usługi tłumaczeniowe prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@fatix.pl lub skorzystanie z naszego forlumarza zamówień dostępnego na stronie: http://www.fatix.eu/Formularz-zamowienia
 


 

Czytaj więcej...
2016-10-26

Tłumaczenie pisemne dla Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dnia 27 października 2016 roku przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia dokonał odbioru powierzonego nam tłumaczenia z języka angielskiego na język polski. Przedmiotem tłumaczenia była broszura pt. „Public Health Work at the Municipal and County Level” opracowana w ramach Projektu predefiniowanego pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, współfinansowanego w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Operacyjnego PL 13 pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Zamawiający przyjął gotowe tłumaczenie bez zarzutów, poświadczając należyte wykonnie usługi protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 3 do podpisanej umowy o numerze MZ/2016/10/00005. 

Czytaj więcej...
2016-08-16

Tłumaczymy dla Vive Textile Recycling Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż z dniem 11 lipca 2016 roku Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek Sp.
z o.o. podpisało ramową umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych z firmą VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.

http://www.vivetextilerecycling.pl 

Czytaj więcej...
2016-08-09

15 sierpnia BT FATIX będzie nieczynne

Szanowni Państwo,

Z uwagi na przypadające w najbliższy poniedziałek, tj. 15 sierpnia święto pragniemy poinformować, iż Biuro Tłumaczeń "FATIX" tego dnia będzie nieczynne.

Jednocześnie zachęcamy do przesyłania zapytań o tłumaczenie, tekstów do bezpłatnej wyceny za pośrednictwem drogi mailowej (info@fatix.pl) oraz Formularza zamówień, który znajduje się na naszej stronie internetowej:
http://www.fatix.pl/Formularz-zamowienia

 

Czytaj więcej...
2016-08-03

Prezes Zarządu Biura Tłumaczeń FATIX na spotkaniu z wicepremierem Morawieckim

3 sierpnia 2016 roku w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego odbyło się spotkanie przedstawicieli świętokrzyskiego biznesu z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim. "FATIX" jako jedyne biuro tłumaczeń z województwa uczestniczyło w tym wydarzeniu.


źródło: https://www.facebook.com/technopark.kielce/photos

Czytaj więcej...
2016-08-01

Rekrutacja - stacjonarny tłumacz języka niemieckiego

Biuro Tłumaczeń FATIX prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko Stacjonarny tłumacz języka niemieckiego

Od kandydatów na tym stanowisku oczekujemy:
- znakomitej znajomości technik tłumaczenia
- komunikatywności
- samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej
- umiejętności koordynowania projektów tłumaczeniowych
- umiejętności pracy w zespole
- mile widziane doświadczenie w zawodzie tłumacza
- wydajności tłumaczeniowej na poziomie minimum 1,5 strony (1800 znaków na godzinę)
- mile widziana znajomość Tradosa (lub podobnego oprogramowania)
- dobrej znajomości MS Office, OpenOffice
- studia kierunkowe nie są wymagane

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- pracę w młodym i dynamicznym zespole
- kształcenie zawodowe
- szkolenia
- po okresie próbnym pracę na stałe

CV i list motywacyjny prosimy wysyłać na: praca@fatix.pl

Czytaj więcej...
2016-07-26

W FATIX ruszyły praktyki studenckie

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Biurem Tłumaczeń "FATIX" pod koniec lipca rozpoczęły się praktyki studenckie dla przyszłych tłumaczy.

Studenci Wydziału Filologii Angielskiej UJK będą mieli okazję dokładnie poznać pracę biura tłumaczeń, specyfikę zawodu tłumacza, proces tłumaczenia oraz szereg towarzyszących temu zawodowi ciekawostek, które w przyszłości pozwolą odnaleźć się na rynku pracy.

Czytaj więcej...
2016-07-10

networKINGus - byliśmy tam!

9 czerwca 2016 roku przedstawiciele Biura Tłumaczeń FATIX uczestniczyli w spotkaniu networKINGus. Był to pierwszy event networkingowy tego typu, zupełnie nowa inicjatywa w Kielcach. Ta uniwersalna formuła była skierowana do pracodawców, działaczy sektora NGO i wszytskich zainteresowanych osób.Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w tak świetnie przygotowanym wydarzeniu i życzymy dalszych sukcesów.

 

Czytaj więcej...
2016-06-07

UEFA wytłumaczyła jak wymawiać nazwiska naszych reprezentantów na EURO 2016

Wszystkim powoli udziela się już gorączka przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej we Francji. Przy okazji tego sportowego wydarzenia warto zwrócić uwagę na międzynarodowe aspekty, takie chociażby jak poprawne wymawianie nazwisk piłkarzy.

Oto fonetyczne zapisy nazwisk naszych reprezentantów, ktore przygotowała UEFA: 

 

Łukasz Fabiański – Woo-cash Fab-yan-ski

Wojciech Szczęsny – Voy-chekh Sh-chen-sni

Artur Jędrzejczyk – Yen-jay-chick

Tomasz Jodłowiec – Yodd-wo-vetz

Michał Pazdan – Mi-how

Łukasz Piszczek – Woo-cash Pish-check

 Bartosz Salamon – Bar-tosh

Jakub Błaszczykowski – Ya-koob Blash-chi-kov-ski

Kamil Grosicki – Gro-sich-ki

Grzegorz Krychowiak – G-ze-gosh Cri-ho-viack

Krzysztof Mączyński – K-shish-toff Mon-chin-ski

Sławomir Peszko – S-wha-vo-mir Pesh-ko

Robert Lewandowski – Le-van-dov-ski

Arkadiusz Milik – Ar-ka-dioosh My-lick

Filip Starzyński – Sta-zynn-ski

Mariusz Stępiński – Mar-yush Stenn-pin-ski

Źródło: http://www.uefa.com/uefaeuro/news/newsid=2371493.html#how+pronounce+euro+players+names+correctly

Czytaj więcej...
2016-06-03

Business Mixer Kielce

31 maja  2016 r. przedstawieciele Biura Tłumaczeń "FATIX" Sp. z o.o. byli obecni na spotkaniu networkingowym z cyklu "Business Mixer", które odbyło się w Best Western Grand Hotel w Kielcach.

Wydarzenie poświecone było idei wspierania przedsiębiorczości, pomysłów innowacyjnych i tematyce funkcjonowania StartUp-ów.

 

Czytaj więcej...
2016-05-18

Godziny pracy biura w dniu 26 maja 2016 roku

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 26 maja 2016 roku z uwagi na przypadające święto Biuro Tłumaczeń FATIX będzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Celem ustalenia wcześniejszych terminów odbioru tłumaczeń prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 41 241 24 76.

Dnia 27maja 2016 r. tj. w piątek nasze biuro pracuje bez zmian, w godzinach 9:00 - 17:00.

Czytaj więcej...
2016-04-29

Godziny pracy biura w weekend majowy

2 maja 2016 r. BT FATIX będzie czynne w godzinach 9:00 - 17:00, 3 maja z uwagi na święto nasze biuro będzie nieczynne - zachęcamy do przesyłania zapytań i tekstów do bezpłatnej wyceny na nasz adres mailowy: info@fatix.pl

Czytaj więcej...
2016-04-15

FATIX sponsorem ogólopolskich zawodów sportowych podczas wydarzenia FIT WEEKEND

W terminie 23-24 kwietnia 2016 r. siedziba Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 zmieni się w centrum sportowe, odbędzie się wówczas FIT WEEKEND. Podczas tego multisportowego wydarzenia będą miały miejsce m.in.: ogólnopolskie zawody Pole Dance Show 2016, których to oficajlnym sponsorem zostało Biuro Tłumaczeń "FATIX". Wykonane przez nas tłumaczenia pisemne i obecność naszych tłumaczy ustnych podczas tego wydarzenia będzie pomocna szczególnie międzynarodowym jurorom.

Stała współpraca z kielecką szkołą My Way PD Studio pokazuje, że wpieranie sportowych talentów przynosi satysfakcję i korzyści obu stronom, a udział w tego typu międzynarodowym wydarzeniu to dla nas prestiż i wyróżnienie.

 

 

Więcej szczegółów na stronie: http://www.targikielce.pl/pl/fit-weekend,8829/pole-dance-show-2016,8926.htm

Zapraszamy!

Czytaj więcej...
2016-03-16

Czas pracy biura w okresie Wielkanocy

Szanowni Państwo,
z uwagi na zbliżający się czas Świąt Wielkanocnych pragniemy poinformować o zmianach godzin pracy naszego biura:

 • 24.03.2016 r., Wielki Czwartek - bez zmian, w godz. 9:00 - 17:00
 • 25.03.2016 r., Wielki Piątek - skrócone godziny czasu pracy biura, czynne w godz. 9:00 - 15:00
 • 28.03.2016 r., Poniedziałek Wielkanocny - nieczynne

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Czytaj więcej...
2016-03-09

Nowe udogodnienia dla klietów naszego biura

Szanowni Państwo,
od tego miesiąca wprowadzone zostało kolejne udogodnienie dla naszych klientów - terminale płatnicze. Taka forma płatności niesie za sobą przede wszystkim bezpieczeństwo, szybkość oraz wygodę. Teraz za wszelkie usługi świadczone w siedzibie naszej firmy mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 42 w Kielcach można płacić bezgotówkowo.

 

Wierzymy, że wdrożone rozwiązanie okaże się dla naszych klientów sporym ułatwieniem oszczędzającym czas.

Czytaj więcej...
2016-02-26

Współpraca z ITEE Radom

Biuro Tłumaczeń "FATIX" nawiązało współpracę w zakresie tłumaczeń pisemnych z Instytutem Technologii i Eksploatacji - Panstwowym Instytutem Badawczym w Radomiu. W ramach podpisanej umowy świadczymy usługi tłumaczeń PL- EN oraz EN-PL produktów realizacji Projektu transVETjob.

Czytaj więcej...
2016-01-15

BT FATIX na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Miło nam poinformować, iż dnia 14 stycznia 2016 roku Biuro Tłumaczeń FATIX wykonywało tłumaczenie ustne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na potrzeby V Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Usługa została zrealizowana na podstawie umowy nr DPR-I.273.3.2015 zawartej w Kielcach w dn. 30.12.2015 r.
Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są na stronie http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/content/odbylo-sie-v-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpows-2014-2020#


źródło: www.sejmik.kielce.pl

Czytaj więcej...
2016-01-04

Praca biura dnia 6 stycznia 2016 roku

Szanowni Państwo,
dnia 6 stycznia 2016 roku z uwagi na przypadające święto Trzech Króli Biuro Tłumaczeń "FATIX" będzie nieczynne.
Natomiast dnia 7 i 8 stycznia godziny pracy nie ulegają zmianie.

Czytaj więcej...
2015-12-21

Godziny pracy biura w święta

Szanowni Państwo,
z uwagi na przypdającą Wigilię Świąt Bożego Narodzenia nasze biuro w dniu 24 grudnia 2015 roku bedzie czynne od godziny 9:00 do godziny 14:00. W pierwszy dzień świąt biuro będzie nieczynne.

Na wszelkie Państwa wiadomości mailowe odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie, czyli zaraz po przerwie świątecznej, tj. 28.12.2015 r.

 

 

Czytaj więcej...
2015-11-10

11 listopada BT "FATIX" nieczynne

Szanowni Państwo,
z uwagi na święto narodowe dnia 11 listopada 2015 r. Biuro Tłumaczeń "FATIX" będzie nieczynne.

 

Czytaj więcej...
2015-11-02

Rekrutacja na stanowisko tłumacza języka angielskiego

Biuro Tłumaczeń "FATIX" Mateusz Fatek sp. z o.o. prowadzi rekrutację na stanowisko tłumacza języka angielskiego. Kontakt z pracodawcą: adres e-mail: praca@fatix.pl Więcej szczegółów poniżej.

Czytaj więcej...
2015-10-26

Zakończenie współpracy z MNiSW

Dnia 25 października 2015 roku Biuro Tłumaczeń "FATIX" zakończyło współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przemiotowa współpraca dotyczyła zamówienia publicznego - usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego podczas postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, zgodnie z treścią umowy nr MNiSW/2015/DiR/136 z dnia 23 marca 2015 r. 

Czytaj więcej...
2015-09-08

Nowe dane firmy

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że od dnia 3.09.2015, decyzją kieleckiego KRSu, jednoosobowa działalność Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek przekształcona została do formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Nowe dane firmowe:
Nazwa: Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
25-507 Kielce
NIP: 6572919322
REGON: 362395191

Adresy, numery rachunków bankowych itd. nie ulegają żadnym zmianom.


Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek Sp. z o.o., ul. Zapolskiej 4/1, 25-435 Kielce, REGON: 362395191, NIP: 657-29-19-322
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd: Mateusz Fatek - General Manager
Numer KRS: 0000573521, Kapitał zakładowy: 200'000 PLN

Czytaj więcej...
2015-08-17

Certyfikat

Miło nam poinformować, że Biuro Tłumaczeń "FATIX" otrzymało kolejne wyróżnienie - certyfikat "Lider Kapitału Ludzkiego". Przyznany przez Politechnikę Łódzką dokument jest w podzięce za nasz udział w badaniach naukowych.

Czytaj więcej...
2015-08-07

Otrzymaliśmy Certyfikat Rzetelności od KRD

Biuro Tłumaczeń "FATIX" otrzymało Certyfikat Rzetelności w ramach programu Rzetelna Firma.

Dokument został wystawony przez Krajowy Rejestr Długów.

Jak informuje organizator programu:

"certyfikat jest dowodem niepodważalnej wiarygodności i uczciwości w biznesie".

Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie.

Czytaj więcej...
2015-07-21

Tłumaczymy dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy, że realizacja tłumaczeń wykonywanych przez Biuro Tłumaczeń FATIX dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy o sygnaturze MNiSW/2015/DiR/192 z dn. 15 kwietnia 2015 r. została zakończona. Usługa w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych realizowana była w ramach  projektu systemowego realizowanego przez MNiSW "Wsparcie systeu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami" finasowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, poddziałanie 1.1.3.

Cieszymy się, że świadczone przez nas usługi spotykają się z oczekiwaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym Departamentu Innowacji i Rozwoju. Jednocześnie miło nam, iż BT FATIX może realizować kolejne usługi w ramach następnych projektów.

Czytaj więcej...
2015-07-09

Dyplom z MPiPS dla naszego biura tłumaczeń

A tak prezentuje się dyplom za udział w konurcie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Kreator Miejsc Pracy 2015. To już drugie taki wyróżnienie dla nszego biura tłumaczeń. Cieszymy się, że nasz wkład w tworzenie miejsc pracy spotkał się z oczekiwaniami organizatorów konkursu. Dziękujemy za dyplom i czekamy na kolejną edycję konkursu!

Czytaj więcej...
2015-06-24

Gala konkursu KREATOR MIEJSC PRACY

Biuro Tłumaczeń FATIX zostało zaproszone na Galę Konkursu KREATOR MIEJSC PRACY 2015. To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt.

Czytaj więcej...
2015-06-22

Zapraszamy na Kieleckie Forum Gospodarcze

Serdecznie zapraszamy na pierwsze Kieleckie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 25 czerwca w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości i Bznesu przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Organizatorem wydarzenia jest organizacja społeczna Czas na Kielce. Spotkanie dotyczyć będzie propozycji zmian i dialogu w zakresie sytuacji gospodarczej w Kielcach.

 

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Mateusz Fatek - wlaściciel Biura Tłumaczeń FATIX zaprezentuje swój własny pomysł na Kielce. Przedstawi także historię BT FATIX i swoje doświadczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o zasięgu międzynarodowym.

Masz pomysł na Kielce? Przyjdź i Ty! Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00. Wstęp wolny.

Czytaj więcej...
2015-04-15

Współpraca z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Sznowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Biuro Tłumaczeń FATIX będzie świadczyło usługi tłumaczeniowe dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski (umowa nr PAŻP/15-137/AER).

Cieszymy się, że przygotowana przez nas oferta tłumaczeniowa spotkała się z uznaniem i aprobatą tak prestiżowego podmiotu jakim jest PAŻP.


 

Czytaj więcej...
2015-03-23

Godziny pracy BT

Szanowni Państwo,
informujemy, że z uwagi na Święta Wielkanocne Biuro Tłumaczeń "FATIX" będzie nieczynne w terminie 5-6 kwietnia. Wszelkie zapytania odnośnie usług tłumaczeniowych prosimy kierować bezpośrednio na adres mailowy: info@fatix.pl


Za utrudnienia przepraszamy
 

Czytaj więcej...
2015-03-20

BT FATIX będzie tłumaczyć na potrzeby projektu „Indie Games POLSKA”

W związku z podpisaną umową z Fundacją Europomost na tłumaczenia pisemne pragniemy poinformować, że BT FATIX będzie tłumaczyć na potrzeby projektu „Indie Games POLSKA” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.

Projekt będzie realizowany od w terminie od 1 marca do 31 października 2015 roku.

Czytaj więcej...
2015-02-05

Gala finałowa Konkursu dla Pracodawców

Dnia 3 lutego 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta Gala finałowa Konkursu dla Pracodawców " Dobry Klimat dla Rodziny". Biuro Tłumaczeń "FATIX" znalazło się wśród zaproszonych gości i pracodawców wyróżnionych w konkursie za stosowanie dobrych praktyk umożliwiających łączenie życia rodzinnego z zawodowym.

Czytaj więcej...
2015-02-02

Nawiązanie współpracy z MY WAY PDS

Działaność naszego biura tłumaczeń nie koncentruje się tylko na wsparciu branży tłumaczeniowej, podążamy za trendami. Z poczatkiem nowego miesiąca Biuro Tłumaczeń "FATIX" nawiązało współpracę z kielecką szkołą MY WAY Pole Dance Studio Marta Janda. Chętnie wspieramy działania innowacyjnych lokalnych podmiotów, także i tych z dziedziny sportu. Głęboko wierzymy, że nasza współpraca w zakresie tłumaczeń językowych i innych działań promocyjnych przyniesie nam obopólne korzyści dające satysfakcję.

Nasze materiały promocyjne - banery, ulotki i foldery znajdują się w siedzibie My Way w Kielcach.

Sprawdźcie koniecznie jakie promocje przygotowaliśmy dla kursantek i kursantów.

Czytaj więcej...
2015-01-05

Godziny pracy 6 stycznia 2015 roku

Szanowni Państwo,
w związku z przypadającym świętem Trzech Króli Biuro Tłumaczeń "FATIX" dnia 6 stycznia będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...
2014-11-14

FATIX będzie debatował o przedsiębiorczości w regionie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji inauguracyjnej Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Kielcach. W debacie "Wiele Twarzy Przedsiębiorczości" zaplanowanej na 17 listopada weźmie udział właściciel Biura Tłumaczeń "FATIX" Mateusz Fatek.


Czytaj więcej...
2014-11-03

Jak otworzyć największe biuro tłumaczeń w województwie świętokrzyskim? – wykład o przedsiębiorczości.

Zapraszamy na wykład Mateusza Fatka o przedsiębiorczości "Jak otworzyć największe biuro tłumaczeń w świętokrzyskim?". Wydarzenie odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Termin: 17.11.2014, godz. 10:00
Miejsce: Wydział Zarządzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 21

 

 

Czytaj więcej...
2014-09-30

FATIX na portalu Facebook

Zapraszamy do polubienia Biura Tłumaczeń FATIX na portalu Facebook.
Na bieżąco zmiaszczane są informacje o aktualnych promocjach, wydarzeniach i naszej działalności.
Polub nas i przekonaj się, że branża tłumaczeniowa może zaskoczyć.

Znajdziesz nas pod poniższym linkiem:
Fatix

Czytaj więcej...
2014-09-15

Przedsiębiorczość to wolność

12 września 2014 r. Biuro Tłumaczeń FATIX miało okazję i przyjemność uczestniczyć w nagraniu filmu promującego tegoroczną edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim.

WSZYSCY JESTEŚMY TWARZAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy.

Czytaj więcej...
2014-09-01

FATIX w drugim etapie konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”

Z przyjemnością informujemy, że Biuro Tłumaczeń FATIX zostało zakwalifikowane do drugiego etapu  w Konkursie dla Pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej.

Konkurs organizuje Kancelaria Prezydenta RP wspólnie z Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Inicjatywą Firm Rodzinnych, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego. Konkurs wspierają Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania, Great Place to Work® Institute Polska, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Partnerem i koordynatorem konkursu jest PwC.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Partnera i Organizatora Konkursu: PricewaterhouseCoopers http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/2014/konkurs-dobry-klimat-dla-rodziny.jhtml

Czytaj więcej...
2014-08-05

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Kielcach

"Przedsiębiorczość ma wiele twarzy" - to hasło przyświecające tegorocznej edycji Global Entrepreneurship Week.
Biuro Tłumaczeń FATIX zostało Partnerem merytorycznym tego wydarzenia organizowanego w województwie świętokrzyskim. Wydarzenie będzie miało miejsce od 17 do 23 listopada 2014.

Więcej szczegółów wkrótce.

Czytaj więcej...
2014-07-12

Certyfikat Firma Przyjazna Nauce dla Biura Tłumaczeń FATIX

Biuro Tłumaczeń FATIX otrzymało certyfikat Firma Przyjazna Nauce za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji miedzynarodowego projektu badawczego na temat zarządzania rozwojem mikro, malych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...
2014-07-01

Staż w ramach projektu

Biuro Tłumaczeń FATIX realizatorem stażu studenckiego w ramach projektu "Edukacja dla rynku pracy".
Z dniem 1 lipca przyjęty został absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na trzymiesięczny staż.
To już trzecia edycja wakacyjnych staży dla najlepszych studentów i absolwentów kieleckigo uniwersytetu w której BT FATIX bierze udział.

Więcej informacji o projekcie:

Nazwa Projektu: Edukacja dla rynku pracy.
Identyfikacja Projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Realizatorzy Projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”.
Okres realizacji Projektu: wrzesień 2010- grudzień 2014.

Strona internetowa projektu: http://www.edrp.gronotargowe.pl/

 

Czytaj więcej...
2014-06-25

Wyróżnienie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Tłumaczeń FATIX wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu Kreator Miejsc Pracy, którego organizatorem było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Gala finałowa konkursu miała miejsce 24 czerwca w Warszawie.
 

Czytaj więcej...
2014-05-11

Współpraca z Wydawnictwem Słowa i Myśli

Współpraca z Wydawnictwem Słowa i Myśli nie jest już tajemnicą. Możemy się pochwalić naszą pracą wykonaną w związku z premiera na polskim rynku wydawniczym nowej pozycji książkowej z zakresu biznesu. Książka Williama A. Cohena "Drucer o marketingu. Nauczanie najbardziej wpływowego teoretyka biznesu" została przetłumaczona przez Biuro Tłumaczeń FATIX, a ściślej mówiąc przez właściela - Mateusza Fatka.

Czytaj więcej...
2014-05-05

Rekrutacja na staż wakacyjny

Informujemy, że z dniem 7 maja br. rusza rekrutacja na płatne staże dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy”. Biuro Tłumaczeń FATIX  przygotowało miejsce dla 2 stażystów na następujących stanowiskach:
- Pracownik Biura Obsługi Klienta;
- Asystent Project Managera.


Oferujemy:
- staż w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie;
- staż w miłym i dynamicznym zespole;
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.edrp.gronotargowe.pl

Czytaj więcej...
2014-03-28

Gala Finałowa Konkursu "Firma przyjazna rodzinie"

W dniu wczorajszym Biuro Tłumaczeń FATIX - laureat eliminacji wojewódzkich - uczestniczyło w uroczystej ogólnopolskiej Gali Finałowej konkursu Firma Przyjazna Rodzicom w Warszawie.
Czytaj więcej...
2014-02-26

Biuro Tłumaczeń FATIX firmą przyjazną rodzicom!

Z niekłamaną i ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż 26.02.2014 Biuro Tłumaczeń FATIX zostało nagrodzone 1 miejscem w wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego konkursu "Firma Przyjazna Rodzicom" w kategorii mikroprzedsiębiorstwo.

Czytaj więcej...
2014-02-02

Mateusz Fatek wybrany do Zarządu IG Grono Targowe Kielce

Z przyjemnością informujemy, że Mateusz Fatek właściciel BT FATIX z dniem 31 stycznia 2014 r. rozpoczął pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej klastra Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce".

Czytaj więcej...
2013-10-10

Podziękowania dla BT FATIX od sierocińca w Indiach

Cieszymy się kiedy z drugiego końca świata dostajemy taki miły obrazek.
Dziękujemy przedstawicielom Centrum Wolontariatu w Kielcach za zorganizowanie akcji dla potrzebujących wychowanków przebywających w sierocińcu Good Samaritan w Vellatur (Południowe Indie).

Dziękujemy,  że mogliśmy pomóc.

 

Czytaj więcej...
2013-07-05

Projekt Innowacyjny "Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie"

BT FATIX bierze czynny udział w Projekcie Innowacyjnym "Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie" realizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt skierowany jest do 112 wychowanków męskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Podpisany został list intencyjny pomiędzy przedstawicielem realizatora projektu – partnera Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce a Biurem Tłumaczeń FATIX.

Współpraca polegać będzie na przeszkoleniu pracodawców z zakresu niezbędnego do realizacji projektu. Po szkoleniach odbędą się praktyki (praktyczne przyuczenie do zawodu) dla wychowanków w wybranej firmie.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.wwjz.pl

Czytaj więcej...
2013-05-07

Nowe godziny pracy biura

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, począwszy od dn. 8.05.2013 Biuro Tłumaczeń FATIX czynne będzie dodatkową godzinę.

Tym samym nowe godziny pracy biura to:

Pon - Pt: 8:00 - 18:00

Czytaj więcej...
2012-09-03

Godziny pracy Biura Tłumaczeń FATIX w dn. 31.08.2012

W dniu 31.08.2012 Biuro Tłumaczeń FATIX pracować będzie o godzinę krócej, tj. do godz. 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...
2012-06-27

Asbiro BIZNES CAMP z wykładem prowadzonym przez Mateusza Fatka

14 lipca podczas Asbiro BIZNES CAMP, Mateusz Fatek - właściciel Biura Tłumaczeń FATIX - poprowadzi wykład dotyczący przedsiębiorczości, prowadzenia biura tłumaczeń oraz strategii rozwoju własnej firmy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z organizatorem - ASBIRO - celem ustalenia szczegółów możliwości przyjazdu do Korbielowa k. Żywca, gdzie odbędzie się obóz BIZNES CAMP, podczas którego występować z ciekawymi wykładami będą również inni przedsiębiorcy, pisarze, dziennikarze oraz przedstawiciele świata otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.asbiro.pl/biznes-camp/bc-informacje/

Czytaj więcej...
2012-06-20

LETNI UNIWERSYTET MŁODYCH LIDERÓW

 

Instytut Rozwoju Kompetencji przy Centrum Wolontariatu w Kielcach serdecznie zaprasza na wyjątkowy trening umiejętności liderskich
LETNI UNIWERSYTET MŁODYCH LIDERÓW.
Czytaj więcej...
2012-06-05

Nowe referencje w dziale Klienci

W dniu dzisiejszym do działu Klienci dodaliśmy garść nowych referencji od naszych stałych klientów.

Do referencji dotychczasowych dołączyły listy polecające m.in. od:

 

 • PCC Prodex za wieloletnią owocną współpracę w zakresie tłumaczeń z oraz na j. angielski i j. niemiecki
 • Politechniki Świętokrzyskiej za wiele tłumaczeń technicznych i naukowych, zarówno z dziedziny matematyki, jak i mechaniki - podlegających publikacji w profesjonalnych międzynarodowych publikacjach naukowych
 • firmy Lambre za wieloletnią owocną współpracę w zakresie wsparcia językowego i przekładów językowych z wielu języków

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, jakim nas obdarzają, a także za referencje potwierdzające wysoką jakość usług świadczonych przez obsługę i tłumaczy Biura Tłumaczeń FATIX.

Czytaj więcej...
2012-05-04

Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz

W dniach 27-28 marca 2012 roku w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyła się jubileuszowa X konferencja marketingowa. Tematem były „Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz”. Spotkanie miało charakter warsztatowy, albowiem wiedza teoretyków została skonfrontowana z opiniami praktyków. Uczestnikami konferencji byli najwybitniejsi badacze marketingu politycznego, spin-doktorzy partii politycznych, politycy tworzący kampanie wyborcze, a także liczni studenci. Wśród słuchaczy znaleźli się również studenci z innych krajów europejskich, przebywający w Kielcach w ramach programu Erasmus. Mieli oni do dyspozycji materiały konferencyjne, przełożone na język angielski przez tłumaczy kieleckiego Biura Tłumaczeń FATIX.

Czytaj więcej...
2012-05-04

Przemyślenia współpracownika

Co chcę robić w przyszłości i jak sprawić, aby w tej drodze nie być osamotnionym? To pytanie ciągle zmienia moje życie. Nie tylko od momentu, kiedy marzenia i plany wieku przedszkolnego dawały o sobie znać. Kolorowe sny były symbolem i oznaką, w którą stronę śmiało chcę podążać. Pamiętam jak byłam mała, każdy kto znalazł się na mojej drodze dostawał odpowiedź-chcę być aktorką lub piosenkarką. Na ten moment mojego życia, w którym obecnie znajduję się, mogę stwierdzić, to marzenie nie spełniło się. (...)

Czytaj więcej...
2012-05-04

Konferencje - międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń

W dniach 12-13 kwietnia 2012 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie odbyła się konferencja pt. "Perspektywy rozwoju regionalnego w aspekcie cyfryzacji i e-administracji”. Wzięli w niej udział studenci oraz doktoranci z Lublina i Kielc. W pierwszym dniu konferencji podjęto kwestie dotyczące polityki strukturalnej. Ponadto dyskutowano nad projektami zrealizowanymi przy pomocy funduszy unijnych. Drugi dzień został poświęcony cyfryzacji, e-administracji oraz społeczeństwu informacyjnemu. Prelegenci korzystali przy tworzeniu artykułów konferencyjnych z zagranicznych publikacji, które wymagały tłumaczenia.

Czytaj więcej...
2012-04-10

Zakładanie własnej firmy

Założenie własnej firmy jest marzeniem wielu ludzi. Bycie szefem samym dla siebie, obowiązki, korzyści, ogromne możliwości. Człowiek będący właścicielem firmy, sam pracuje na swój sukces i sam dokłada wszelkich starań, by w pełni spełnić i zrealizować się zawodowo.

Czytaj więcej...
2012-04-10

Tłumacz doskonały

 

Nie ma tłumaczy doskonałych i nie ma też tłumaczeń, które mogłyby być pod każdym względem idealne. Poszukując jednak biura tłumaczeń, warto dołożyć wszelkich starań, by spełniało ono w jak największym stopniu nasze oczekiwania i wymagania.
 
Profesjonalne, rzetelne, w pełni nastawione na zadowolenie Klienta, a do tego robiące wszystko, by dążyć do doskonałości. Takie z całą pewnością jest biuro tłumaczeń FATIX, które współpracuje z najlepszymi, które realizuje szeroki wachlarz ofertowy, w końcu które nie boi się wyzwań i najtrudniejszych nawet tłumaczeń. 
Czytaj więcej...
2012-04-10

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Korzystając z wyszukiwarki internetowej, możemy zobaczyć tysiące różnorodnych firm, które oferują tłumaczenia ustne i pisemne. Jak wśród nich wszystkich znaleźć takie biuro tłumaczeń, które zaoferuje nam wysoką jakość usług, pełen profesjonalizm, oddanie i całkowite zadowolenie?

Czytaj więcej...
2012-04-08

Artykuł o tłumaczeniu

Język obcy to potęga. Dzięki niemu można wiele i jeszcze więcej. Znajomość języków obcych pozwala się realizować, spełniać zawodowo, działać na szeroką skalę i żyć tak, jak tylko się chce. Lepsza praca, większe pieniądze, duże możliwości. Języki obce stanowią klucz do sukcesu zawodowego, szczęścia osobistego i pełni korzyści, które można brać z życia pełnymi garściami. [...]

Czytaj więcej...
2012-04-08

Voice-over filmów

Zagraniczne filmy akcji, komedie romantyczne, horrory. W każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z zagraniczną produkcją filmu, który chcemy obejrzeć w kinie, a który nie posiada lektora, musimy zadbać o stosownego tłumacza.

 
Biuro tłumaczeń FATIX świadczy kompleksowe usługi tłumaczenia filmów i tworzenia do nich napisów.  [...]
Czytaj więcej...
2012-04-08

Biuro Tłumaczeń FATIX

Jedno z najlepszych, jedyne na rynku, sprawdzone i nastawione w pełni na Klienta. Takie z całą pewnością jest biuro tłumaczeń FATIX, które mamy przyjemność reprezentować. Firma nasza stawia przed sobą jeden cel- najwyższa jakość usług, dająca pełne zadowolenie.
 
Na rynku istniejemy od wielu już lat. Renoma, poważanie, grono stałych Klientów. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami, zarówno w Polsce, jak również i w krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas Klient. Świadczymy kompleksowe tłumaczenia, zarówno ustne, jak również i pisemne.  [...]
Czytaj więcej...
2012-04-08

Praca z językiem

 

W dzisiejszych czasach, brak znajomości języka obcego jest nie tylko dużym dyskomfortem, co brakiem perspektyw na objęcie stanowiska, na jakim nam zależy. Na większości rozmowach kwalifikacyjnych słyszymy pytanie: Czy zna pan/pani jakikolwiek język obcy?
 
Żyjemy w świecie, gdzie języki odgrywają znaczącą rolę. Dziś nie wystarczy ukończenie studiów na najlepszym uniwersytecie, różnorodne kursy z wyróżnieniem, czy odbyte staże w największych placówkach w Polsce. Firmy cenią sobie przede wszystkim znajomość języków obcych, które są podstawą w dzisiejszym świecie biznesu.
Czytaj więcej...
2012-04-08

Konferencja z tłumaczeniem

 

Konferencje biznesowe to spotkania określonych grup ludzi, których celem jest poświęcenie się danemu zagadnieniu, tematowi, konkretnemu problemowi. Zadaniem takich konferencji jest wymiana informacji i omówienie zagadnień, które związane są z daną tematyką.
 
Jeśli mówimy o konferencjach międzynarodowych, jedną z najważniejszych osób, o jakiej powinni pamiętać organizatorzy, jest tłumacz języka obcego Warszawa, dzięki któremu każdy z przybyłych gości, nawet bez znajomości języka np. angielskiego, będzie mógł uczestniczyć w danym spotkaniu. 
Czytaj więcej...
2012-04-08

Profesjonalizm

Jeśli cenimy sobie profesjonalizm, rzetelność, całkowite oddanie Klientowi, a do tego najwyższą jakość usług, z całą pewnością FATIX - biuro tłumaczeń, to będzie strzał w dziesiątkę. Wykwalifikowana kadra pracowników, całkowite oddanie się pracy, zaangażowanie w powierzone zlecenia.

Czytaj więcej...
2012-04-08

Konferencje

 

Konferencja jest to spotkanie pewnej grupy osób, której celem jest omówienie konkretnych zagadnień z danej tematyki. Odpowiednie jej przygotowanie jest miarą sukcesu i zadowolenia obecnych na spotkaniu gości.
 
Z całą pewnością oprócz profesjonalnej sali konferencyjnej, dobrego nagłośnienia, oświetlenia i sprzętu, dużą rolę odgrywa tłumacz ustny z Biura Tłumaczeń FATIX [...]
Czytaj więcej...
2012-04-08

Personel Biura Tłumaczeń FATIX

 

Wykwalifikowany, nieustannie podnoszący swoje umiejętności personel, to ludzie tworzący firmę FATIX zajmującą się profesjonalnymi tłumaczeniami. Jeśli wysoka jakość i pełne zadowolenie, to tylko z naszym biurem tłumaczeń.
 
W wielu sytuacjach skorzystanie z biura tłumaczeń jest niezwykle ważnym i priorytetowym zadaniem. Przetłumaczenie dokumentów, konkretnych pism, czy chociażby specyfikacji technicznych. Często zastanawiamy się nad tym, komu powierzyć swoje dokumenty, by zyskać satysfakcję [...]
Czytaj więcej...
2012-04-08

Popularność języków obcych

Języki obce od wielu już lat cieszą się ogromną popularnością. Prywatne szkoły języków obcych, korepetycje dla najmłodszych, szczególne przykładanie się do tych przedmiotów na zajęciach szkolnych.

Czytaj więcej...
2011-10-07

FATIX członkiem Klastra "Grono Targowe Kielce"

Informujemy, że z dniem 5 października 2011 r.  Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek zostało członkiem klastra Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce. Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności:
- podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skal i zakresu świadczonych przez nie usług,
- wzmacnianie powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym – jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi, oraz instytucjami wspomagania biznesu,
- reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, sądów powszechnych i polubownych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych
-   kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej,
 - organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
-  ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń zarówno między firmami z branż pokrewnych jak i instytucjami edukacyjnymi,
-  prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz klastra targowo – kongresowo – usługowego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gronotargowe.pl

Czytaj więcej...

Zaufali Nam

Wybrani klienci i partnerzy
Biura Tłumaczeń Fatix.

 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix
 • biuro tłumaczeń fatix

Promocja

Pozostało 0 stron w promocji!

Specjalna promocja! Tylko w tym miesiącu obowiązuje promocja, w ramach której pierwszych 1000 zleconych stron tłumaczenia z oraz na język angielski wykonamy dla firm w promocyjnej cenie 38,00 zł za stronę.

 

Pozostałe

Wybrane języki tłumaczeń

Kontakt

0 801 011 389

Nasz adres