Aktualności


Współpraca z Białostockim Ośrodkiem Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

wtorek, 28.08.2018

W kategorii tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia ustne, tłumaczenia biznesowe, korekta tłumaczenia

Oferta Biura Tłumaczeń FATIX została wybrana w postępowaniu prowadzonym przez Białostocki Ośrodek Kultury - Centrum im. Ludwika Zamenhofa. BT FATIX na podstawie podpisanej z Zamawiającym umowy wykona tłumaczenia nieuwierzytelnione z języka polskiego na język angielski, napisów do nagrań audiowizualnych z Mediateki CLZ - multimedialnego archiwum historii mówionej miasta i regionu.

Tłumaczenie dotyczyć będzie następujących zakresów tematycznych: historia Polski i powszechna, historia Białegostoku, kultura, sprawy społeczne i obyczajowe, polityka, żeglarstwo, futbol amerykański, lotnictwo, śluby, harcerstwo.fot. zasoby multimedialne www.centrumzamenhofa.pl

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.pl