Tłumaczenia bułgarski

Język bułgarski to język z grupy języków praindoeuropejskich, z którego wyłoniła się grupa języków prasłowiańskich – ta grupa podzieliła się na dwie grupy zachodnią i południową – język bułgarski to język południowosłowiański, a jeszcze bliżej należy do języków bałkańskich (bałkańska liga językowa).

Na pewno ma związek z południem, zapisuje się go bowiem cyrylicą. Posługuje się tym językiem 9 milionów mieszkańców Bułgarii. Początek tego języka wiąże się z osadnikami, którzy na tereny dzisiejszej Bułgarii przywędrowali między V a VII wiekiem. Do dziś w językach bułgarskich są widoczne ślady języka tych osadników, posługujących się językiem protobułgarskim – jednak jest tu mowa o pojedynczych zachowanych słowach. Przykładem takich pozostałości jest imię Borys. Pierwotnie język bułgarski był językiem fleksyjnym, by w okresie między XII a XIV zbliżyć się do języków bałkańskich, co przekładało się na zanik deklinacji, zanik bezokolicznika oraz pojawieniu się rodzajnika. Duży wpływ na język bułgarski miały języki grecki i turecki, ale w XIX wieku wiele tureckich zapożyczeń zostało zamienionych na słowa rosyjskie.

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.pl