Tłumaczenia niderlandzki

Język niderlandzki wywodzi się z języków indoeuropejskich z grupą języków germańskich, bezpośrednio z grupy języków zachodniogermańskich. Obecnie zaliczany jest również do grupy języków dolnoniemieckich. Dla 23 milionów osób jest to język ojczysty i urzędowy zarazem, zaś około 4 milionów zna ten język i posługuje się nim jako drugim językiem po ojczystym. Niderlandzki jest językiem urzędowym w Holandii oraz w Belgii (Flandrii). W języku niderlandzkim widać bliskie pokrewieństwo z językiem niemieckim. Widać w nim wyraźne wpływy duńskiego oraz angielskiego. Istnieją dwa dialekty, które uważane są za bliskie niderlandzkiemu, to: afrikaans, inaczej język kreolski, który jeszcze w początkach XX wieku uznawany był za odmianę języka niderlandzkiego oraz fryzyjski – jednak jest tu tylko zbieżność pewnych słów, ponieważ fryzyjski nie należy do języków dolnofrankońskich.

Narodziny języka niderlandzkiego to VIII wiek, gdy wyodrębnił się on właśnie ze wspomnianych wcześniej dialektów dolnofrankońskich. Pisemne zapisy w niderlandzkim pochodzą z IX wieku. Pierwszy spójny tekst powstał w tym języku w 1100 roku. Niderlandy wydały wielu twórców. Humaniści na pewno zetknęli się z Johanem Huizingą i jego dziełem Jesień średniowiecza, zaś powieść Odkrycie nieba, Harry'ego Mulischa internauci wybrali, jako najlepszą powieść niderlandzką wszechczasów.

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.pl