Tłumaczenia angielski

Język angielski należy do grupy języków indoeuropejskich, grupy języków germańskich, jest to język zachodniogermański z grupy anglo- fryzyjskiej. Językiem tym jako ojczystym mówi 328 milionów ludzi na świecie, zaś aż 1,6 miliarda posługuje się nim jako językiem obcym (w części używanym jako pierwszy język z wyboru).

Ciekawostką jest, że w Wielkiej Brytanii oraz Australii, gdzie ludność posługuje się nim jako językiem ojczystym, nie ma angielskiego statutu języka urzędowego, zresztą nie ma go tam żaden inny język. Podobna sytuacja jest w USA.

XX wiek można nazwać wiekiem angielskiego – jest on powszechnie używany w kontaktach międzynarodowych.

Angielski ze względu na powszechność ma bardzo wiele dialektów i odmian, co przejawia się przede wszystkim w fonetyce oraz w dużym stopniu w słownictwie, w nieco mniejszym zaś gramatyce. Język angielski jest tym, z którego najczęściej dokonywane są zapożyczenia. Angielski przywędrował na Wyspy z germańskimi osadnikami oraz Rzymianami. Na terenie samej Anglii język ten rodził się pod różnymi wpływami, jednak najbardziej znaczący wpływ miała na niego inwazja w IX-X wieku Wikingów, którzy posługiwali się językiem skandynawskim. Później pojawili się Normanowie w XI wieku i ich język starofrancuski. Język angielski do dziś ma widoczne dla językoznawców te właśnie wpływy.

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.pl