Tłumaczenia ukraiński

Język ukraiński to język należący do grupy wschodniosłowiańskich języków, którym posługuje się ponad 47mln ludzi. Używany jest głównie na Ukrainie, ale również i w Rosji, w USA, w Kanadzie, Polsce, jak również i na Białorusi.

Odmianą języka ukraińskiego jest gwara łemkowska(Rusińska), która przez wielu językoznawców, uznawana jest jako odrębny język-język rusiński.

Możemy wyróżnić trzy zespoły dialektów języka ukraińskiego;

  • północne
  • południowo-wschodnie
  • południowo-zachodnie

Początków języka ukraińskiego możemy doszukiwać się już w XII-XIII wieku w testach
rusko-cerkiewno-słowiańskich. Na rozwój i apogeum tego języka uważa się rok 1798, kiedy to Iwan Kotlarewski opublikował swoją Eneidę. Stworzył on bowiem początki ukraińskiego języka literackiego, jako swego rodzaju dialekt połtawski.

Akcent w języku ukraińskim zwany jest akcentem swobodnym. Może on bowiem pojawić się na przedrostku wyrazu, na konkretnej sylabie, na pierwszej sylabie, jak również i na ostatniej sylabie wyrazu. W języku tym wyróżniamy cztery czasy: teraźniejszy, przeszły, przyszły prosty i przyszły złożony.

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.pl